Psikolium

Loading

Okulda Akran Zorbalığına Dikkat!!!

Dünya genelinde problem olan Okulda Akran Zorbalığı ülkemizde de son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan konuların başında gelmektedir. Saldırganlığın bir türü olan zorba davranışlar okul çağı çocuk ve gençlerin arasında oldukça yaygın bir biçimde görülmektedir.  Araştırmalar, okullarda öğrencilerin neredeyse yarısının zorba davranışlara maruz kaldığını ve bu zorba davranışların çocuk ve gençlerin ruh sağlığını tehdit ettiğini ortaya koymaktadır.​

Akran Zorbalığını tanımlayacak olursak eğer bir ya da birden fazla çocuğun özellikle kendinden güçsüz çocukları kasten ve sürekli rahatsız etmesi durumudur ve daha çok 7-16 yaş arası çocuklar arasında görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi akran zorbalığını iki yönlü değerlendirmek gerekir. Birincisi zorbalığa maruz kalan çocuk ve onda oluşan psikolojik sıkıntılar, ikincisi ise zorbalığı yapan çocuk ve onun psikolojik nedenleri. Özellikle sosyal yönden zayıf, kendini koruyabilme becerisi gelişmemiş çocukların zorbalığa uğrama riskleri daha yüksektir. Zorbalığa uğrayan çocuklar diğerlerine göre kaygılı, korkuları olan, çekingen, mutsuz ve yalnız çocuklardır. Ayrıca bu çocuklarda iyi uyuyamama, alt ıslatma problemleri, mide- baş ağrısı gibi problemler ile depresyon görülmesi olasıdır.

Diğer taraftan zorba çocuklar, daha çok saldırgan ve dürtüsel özellikler gösteren çocuklardır. Akran grubu içinde popüler olmak, kendini göstermek isterler ve diğer kişilerin duygularına çok az empati gösterirler.

Akran Zorbalığının 5 türünden söz edebiliriz. Bunlar:

  • Fiziksel şiddet
  • Sözel şiddet
  • Sosyal şiddet
  • Cinsel şiddet
  • Eşyalara yönelik şiddettir.

Fiziksel şiddet; vurma, itme, tekmeleme, ısırma, saç çekme, kesici ya da sivri aletlerle saldırma vb.

Sözel şiddet; kişinin dış görünüşüyle alay etme, kaba, kötü sözler söyleme, konuşmasıyla dalga geçme, lakaplar takma vb.

Sosyal şiddet; dışlama, yalnız bırakma, oyunlara almama, diğer öğrencileri o öğrenciye karşı kışkırtma, onun hakkında dedikodu yapma, iftira atma vb.

Cinsel şiddet; cinsel amaçlı dokunma, elleme, taciz etme, giysilerini kendi isteği dışında kaldırma, tecavüz, cinsel içerikli sözcükler kullanma vb.

Eşyalara şiddet; para ya da eşyaları çalma, haraç alma, defter ya da kitaplarını karalama vb. şeklindedir.

Akran Zorbalığını önlemek için okullar, zorbalığı önleyici aktivitelere örneğin sanatsal çalışmalara tiyatro, resim gibi alanlara ağırlık vererek okul değerlerini ön palan çıkaran, topluluğu birbirine yakınlaştıran, zorbalığın yanlış olduğunu ileten mesajlar vermelidirler. Rehberlik Servisleri zorbalık ile mücadele etme konusunda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirici çalışmalar yapmalıdırlar. Okul yöneticileri zorbalığı önleme ve onunla mücadele etme ile ilgili politikalar belirlemeli,  bu konu üzerinde titizlikle durmalı ve ciddi önlemler almalıdırlar. Bu tür sorunların görmezden gelinmesi, daha büyük sorunları beraberinde getirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Ebeveynler ise çocuklarıyla iletişim bağlarını güçlendirmelidirler. Onlarla her gün sohbet edip etkin birer dinleyici olmalıdırlar. Okul ve öğretmenleriyle diyalog halinde olup çocuklarının arkadaşlarını tanımaya çalışmalıdırlar. Belki de en önemli şey çocuklara anne ve baba olarak iyi birer rol model olabilmektir. Çocuk zorbaca davranışların kabul edilmediğini, bu tarz davranışların normal olmadığını ilk önce ailesinde deneyimlemelidir. Bu da geleceğimiz olan çocuklarımız ve toplum ruh sağlığı açısından gerekli ve en önemli ön koşuldur.

Emine Seda ÖZ USLU                                                                                                        

Çocuk ve Ergen Danışmanı                                                                                                     

Uzm. Psikolojik Danışman

Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım