Psikoloji Kulübü Üyeliği
Ceren TUMBALI

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. Dil eğitimini Oxford da tamamladıktan sonra Almanya Turkisch- Deutsche Gesundheitsstiftung e.V, Giessen Vakfı bünyesinde uyumsuz davranış şekillendirme temelli psikolojik danışmanlık yapmıştır. Almanya da kaldığı süre boyunca göç ve ruh sağlığı alanında çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

Uzmanlığını Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almıştır. Sağlıklı birey yetiştirmenin temelinde çocuk – aile ilişkilerinin önemi üzerine yayınlar yazıp birçok özel kurumla çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim kurumlarında ve belediye bünyesinde okul psikoloğu olarak çalıştıktan sonra 2017 yılından bu yana Psikolium Danışmanlık bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Klinik psikolog olarak çocuk, ergen ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türk Psikologlar Derneği,Theraplay Derneği üyesidir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

 

KATILDIĞI EĞİTİMLER

 • Deneyimsel Oyun Terapisi I. Ve II. Düzey Eğitimi - Nilüfer Devecigil ve Dr. Byron Norton.
 • Oyun Terapisi Terapisti Sertifika Programı (150 Saat)-Klinik Psikolog, Psikoterapist Reyhana Seedat
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi,
 • Kısa Süreli Oyun Terapisi,
 • Taciz Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi,
 • Anne-Babası Ayrılmış Çocuklarla Oyun Terapisi,
 • Filial Terapi,
 • Gelişimsel Temas Terapisi,
 • Dışavurumcu Oyun Terapisi(Sanat Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi ve Kukla Terapisi),
 • Akran Arabuluculuğu,
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi.
 • DEHB ve Öfke Kontrol Problemi Olan Çocuklar İçin Teknikler ve Stratejiler.
 • Theraplay Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi - Saara Salo.
 • Öz-düzenleme ve salınım atölye çalışması- Dr. Sonia Gomes.
 • Çocuklar Nasıl İyileşir? – Aletha Solter.
 • Psikolojik Danışma ve Eğitimlerde Terapötik Kartların Eğitimi - Dr. Nevin Dölek.
 • Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Eğitimi  - Dr. Neslihan Zabcı.
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi  - Funda Akkapulu Aydın. 
 • Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi ve Kısa Bilişsel Müdahalelerinin Kullanımı - Dr. Olcay Güner & Nur Dinçer.
 • Temel Uygulamalı Hipnoz Eğitim -Klinik ve Adli Psikoloji Derneği
 • Nefes Terapisi Eğitimi ,Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği
 • Psikolojik Rahatsızlıklar Eğitimi-Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) - Türk Psikologlar Derneği
 • MMPI , Psikoloji Akademisi
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (AGTE, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durumu Ölçekleri) - Türk Psikologlar Derneği.
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi - Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği.
 • Anne-Baba-Çocuk İlişkisinde Sorun Çözme ve Aile İçi İletişim - Feriha Dildar.
 • Evlilik Dansı - Prof. Dr Mehmet Zihni Sungur.
 • 21. Yüzyılda Ebeveyn Olmak - Prof Dr. Binnur Yeşilyaprak.
 • Çocuklarla Çatışmak mı, Uzlaşmak mı? - Doğan Cüceloğlu.
 • Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarını Yönetme - Dr. Oktay Aydın.
 • Zor Velilerle İletişim - Dr. Oktay Aydın.
 • Beyin ve Çocuk Gelişimi - Prof. Dr. Yankı Yazgan.
 • Ruh sağlığı Sempozyumu - Moodist
 • Psikoterapi Zirvesi -Psikoterapi Türkiye

UZMANLIK ALANLARI

ÇOCUKLARDA;

 • Aile Danışmanlığı

(Bebek Psikolojisi, Güvenli bağlanma, Uyku Eğitimi, Tuvalet Eğitimi, Sınır Koyma, Gelişim Değerlendirme vb.)

 • Çocukluk Çağı Sorunları

(Sosyal Beceri Kazandırma, Ayrılık Anksiyetesi, Korkular, Takıntılar, Yalan Söyleme, Kardeş Kıskançlığı, Anne-Baba Ayrılığı, Kural Tanımama, Cinsel İstismar, Cinsel Kimlik Sorunları, Ebeveyn Kaybı vb.)

 • Okulla İlgili Problemler

(Okul Fobisi, Öfke kontrol Problemine Bağlı Arkadaşlık Problemleri,

Özgüven Eksikliğine bağlı Arkadaş Edinememe, Öğretmen – Öğrenci Uyumuyla İlgili Sıkıntılar,

Sınıfta dolaşma- Aşırı Hareketlilik, Okuma – Yazma Güçlüğü, Sınav Başarısızlığı, Dikkat Eksikliği,

Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekalı Olma, Ödev Alışkanlığı, Ekran bağımlılığı, Okul Olgunluğu Değerlendirmeleri vb.)

 

ERGENLERDE;

 • Davranış Bozuklukları
 • Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
 • Ergenlikte Kendine Zarar Verme
 • Gençlik Dönemi Ruhsal Sorunları
 • Kendini Tanıma Süreci
 • Kimlik Bunalımı
 • Özgüven Eksikliği
 • Sınav Kaygısı

Uzaktan Eğitim Sürecinde Ders Çalışmak / 17-03-2021

Uzmanın Cevabı:

Uzaktan eğitimde aileye düşen görev daha da artıyor. Çocuğun etkin bir şekilde var olmadığı daha izole bir yapılanma içinde aktif öğrenme davranışları maalesef düşebilir. Ayrıca sosyal gelişimin yüksek olduğu yaşlarda oldukları için okul ortamında olmamak duygusunun sıkıcılığı ile evde olma… Devamı

Whatsapp Danışma