Psikolium

Loading

Filial Oyun Terapisi

Oyun, çocuğun dilidir ve biz bu dili öğrendiğimizde, anne baba olarak çocuklarımızı daha iyi anlar ve daha tatmin edici ilişkiler yaşarız.

Filial oyun terapisi çocuğunuzla nasıl oynayacağınızı öğretir!

Çocuklarımızla oyun oynamamız gerektiğini biliriz fakat nasıl oynayacağımız hakkında yol gösterilmemiştir. Çocuğumuzla oyun oynarken onun dünyasına girip, ihtiyaçlarını anlamamız, olumlu iletişim kurmamız için gerekli becerileri kazanmamız gerekmektedir. Bu becerileri filial oyun

terapisi öğretmektedir. Filial kelimesi, Latin kökenli olup, evlat anlamındadır ve anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiyle ilgilidir. İlk olarak 1960 yılında Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirilmiştir..

Filial oyun terapisi “ anne babalara oyun yoluyla çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirip zenginleştirmeyi öğreten “ psiko - eğitimsel bir yaklaşımdır. Anne baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici hem de sorun varsa o sorunun çözümüne yardımcı olan bir terapi programıdır.

Filial terapi, aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği aile içi sorunların çözümünü sağlayan 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisidir. Hem normal gelişim gösteren hem de duygusal, davranışsal veya gelişim güçlükleri olan çocuklar için kullanılır.

Filial terapi çocukların;

 • Kendilerinin ve başkalarının duygularını anlamalarını sağlamalarına,
 • Kendi ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için duygularını uygun şekilde ifade etmelerine,
 • Sorun çözme becerilerini geliştirmelerine,
 • Sorunlu davranışlarını azaltmalarına,
 • Uyumlarını artırmak için çatışmaları ve ikilemleri çözmelerine,
 • Sorumluluk alabilmelerine,
 • Anne babalarına güvenlerini artırmalarına,
 • Özgüvenlerini ve özsaygılarını artırmalarına yardımcı olur.

Filial terapi anne babaların;

 • Çocuklarının gelişimlerini daha iyi anlamalarına
 • Çocuklarının duygularını ve motivasyonlarını daha iyi anlamalarına
 • Tüm uyum sürecinde oyunun ve duyguların önemini öğrenmelerine
 • Çocuklarıyla iletişimlerini ilerletmeye
 • Anne baba olarak kendilerine olan güvenlerini artırmaya
 • Çocuk yetiştirme becerilerini öğrenmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Genel olarak filial oyun terapisi;

 • Aileyi terapiye getiren sorunlarını azaltmak ya da ortadan kaldırmak,
 • Ailenin gelecekteki sorunlarının önlemesine yardım etmek,
 • Anne baba çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmek,
 • Ailenin iletişim becerilerini geliştirmek,
 • Ailenin başa çıkma becerilerini geliştirmek,
 • Ailenin beraber eğlenebilme becerisini geliştirmek,
 • Aileye gelecekte kullanabileceği beceriler ve fikirler sağlamak için geliştirilmiştir.

Filial Oyun Terapisi’nin Uygulandığı Durumlar:

Anne babalar ve çocuklar için İLİŞKİYİ güçlendirmeyi hedefleyen Filial oyun terapisi anne ve babaların çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlar ve onlarla kurdukları duygusal bağı güçlendirir.

 • Kaygı / stres
 • Mükemmelliyetçilik / Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)
 • Davranış sorunları
 • Boşanma
 • Tuvalet sorunları
 • Tek ebeveynlik
 • Depresyon
 • Gelişimsel sorunlar
 • Travma / Kayıp
 • Bağlanma sorunları
 • Evlat edinme sorunları
 • Kronik rahatsızlıklar
 • İstismar

Filial Oyun Terapisi’nde süreç:

Terapi sürecinde anne babalar terapistin yardımıyla çocuklarıyla özel oyun ortamlarını nasıl yürüteceklerini öğrenme fırsatı bulurlar. Terapist seanslarda aileye çocuklarıyla nasıl oynayabileceklerini ayrıntılı bir şekilde yaşatarak öğretir ve çocuklarını anlamalarına yardımcı olur.

Terapist aileye becerileri kazandırdıktan sonra bu becerileri uygulayabilecekleri uygun ortamı evlerinde hazırlamalarına yardımcı olur. Filial terapinin en güçlü yanı anne babalara bu beceriyi kazandırması ve onların bunu çocuklarıyla kendi başlarına uygulamasıdır. Anne babalar Filial oyun terapisini diğer çocuklarına da uygulayabilirler.

Kısacası aileler, anne baba olma bilgi ve becerilerini filial terapiyle kazanarak bunu günlük hayatlarında uygulayabilir, çocuklarıyla ve eşleriyle güçlü bir bağ geliştirebilirler. Çocuklarıyla ilişkilerini güçlendiren ailelerde eşler arasındaki iletişimde olumlu yönde etkilenir.

Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım