Psikolium

Loading

Oyun Terapisi

Oyunun Tanımı ve Önemi


Oyun çocuk için önemli bir uğraştır. Oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Piaget’e göre oyun bir uyumdur. Oyunlar, çocukların kendi seçtikleri yada gruptaki bazı öğrencilerin sağlam kuralları olan eylemlerdir.

Oyun çocuğun kendini ifade edebildiği,yeteneklerini farkettiği,yaratıcı potensiyelini kullanabildiği,dil,zihin,sosyal,duygusal,ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır.Çocuklarla iletişim kurmanın ,onların dünaysını paylaşmanın bir çok yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verenidir.Oyun her çocuğun gerçek yaşantısından daha çok benimsediği,daha çok içinde yaşadığı ve mutlu olduğu bir dünyadır.Oyun,her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir.Yetişkin için,eğlenmek,dinlenmek,boş zaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun;çocuk için,içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanıma ve anlama aracıdır.

Oyun, çocuğun gelimi için yaşamsal bir önem taşımakta ve çocuğun gelişimini yansıtmaktadır. Çocuğun bedensel, ruhsal gelişimi ve eğitimi için oyun beslenme ve uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Çocuğun gözü ile bakıldığında oyun, çocuğun en önemli işi, oyuncakları da en önemli aracıdır.

Çocukların duygularını, algılarını ve yeteneklerinin gelişmesini saglayan oyun, en iyi öğrenme ortamıdır. Çünkü gerek oyuncaklarla, gerekse oyuncaksız oynanan oyunlar gerçek yaşam unsurlarını içermekte, yaşamın bir modelini oluşturmaktadır.

 

Oyun Terapisi Nedir ?


Yetişkinler için danışmanlık ne ise, çocuk için de oyun terapisi odur. Oyun terapisi, kelimeler yerine oyuncakları koyarak/kullanarak çocuklara kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi, oyunla çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunma temeline dayanır.

Oyun ve oyuncak kullanarak çocukla iletişim kurmaya, olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Çocukların oyunları ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerinine odaklanan özel bir süreçtir. Kendilerine güvenli bir ortam sunan oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik türde bir çok oyuncak sunulur.

Oyun terapisi yönlendirmeli(direktif)ya da yönlendirmesiz(non-direktif) olabilir.

Yönlendirmeli oyun terapistinde önderlik ve yükümlülüğü terapist üzerine alır.

Yönlendirmesiz terapilerde ise, terapist yükümlülük ve yönetimi çocuğa bırakır.

Oyun terapisi, tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, bilinç dışı korku ve yılgılarını öğrenmek ve davranış bozukluklarını gidermek için başvurulan bir tekniktir.

Oyun terapisinde çocuk,özgürce oynayabileceği bir odaya konmaktadır. Bu odada bilinç dışından kaynaklanan kinlerini, kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara geçirerek ortaya çıkarmakta ve yaşamaktadır.

 

Oyun Terapisti Kimdir ?


Oyun terapisti 3-11 yaş arası çocuklarla genelde adolesanın karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikayetçi vakalarla çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete, agresyon, öğrenme güçlüğü ve Dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları ya da yaşam olaylarından kaynaklanan zorluklar, taciz(abuse), aile içi şiddet, travma, büyük felaketler, ailenin dağılmasıdır. Oyun terapisti çocuğa iç görü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa çıkmasında yardımcı olur.

Terapide İzlenen Yol Nelerdir ?


Çocuğun ebeveyni ile görüşerek ve klinik tanının takipçisi olmak adına çocuğun öyküsünün tamamına ulaşılır.Bu bilgilere dayanarak uygun bir tedavi biçimi seçilir.Durumla ilgili bilgiler ışığında yönlendirmeli(direktif) ya da yönlendirmesiz(non-direktif) bir yaklaşım kullanılır. Tüm vakalarda tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanır ve oyunun kuralları üzerine çocukla bir kontrat yapılır.

Oyun Terapisi Odasında Hangi Oyuncaklar Vardır ? Neden ?


Oyuncaklar, çocukların hislerini ifade etmelerini kolaylaştırıcı özellikleri olanlardan seçilir. Mesala kuklalar, bebekler, boya ve kum bunlardan bazılarıdır. Oyuncaklarla nasıl oynayacağı seçiminin çocuğa bırakılması gerekir.

Bir Çocuğun Ne Kadar Süre Oyun Terapisi Alması Gerekir ?


Çocuktan çocuğa değişir bu sure.Ayrıca bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı çocuğun yaşadığı travmanın ciddiliği ve çocuğun olayı nasıl algıladığına göre değişiklik göstermektedir.

Oyun Terapisi ile Çocukla Evde Oyun Oynamanın Farkı Nedir ?


Oyun terapisi oyun odasında empati, kabul ediliş ve anlayış havasını oluşturabilmek üzere eğitim almıştır. Oyun terapisi oyun ile aynı şey demek değildir. Oyun terapisi çocukların hayat şartlarına doğal olarak verdiği reaksiyonları ortaya dökmesine imkan verir. Oyun terapistinin varlığı çocuğun kendini Kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine ve control hissini veya zor durumların farkına varabilmesine uygun ortam sağlar.

Oyun Terapisinin Yararları

 • Çocuğun duygularını ifade etmesini kolaylaştırır,
 • Kendine güveni ve duygusal yeterliliğin değerini arttırmak,
 • Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak,
 • Insanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır yada bu ilişkileri arttırır,
 • Yerinde ve uygun davranmanın değerini arttırır.


Oyun Terapisinde Yarar Sağlanan Vakalar

 

 • Ailede yaşanan çatışma,boşanma yada ayrılık ile ilgilenen çocuklar,
 • Duygusal, fiziksel yada cinsel tacize uğramış çocuklar,
 • Evlat edinilmiş çocuklar,
 • Sevilen birinin ölümü yada hastalığı ile uğraşan çocuklar,
 • Aile içi şiddet gören çocuklar,
 • Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar,
 • Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,
 • Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,
 • Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,
 • Aşırı utangaçlık yaşayan çocuklar,
 • Düşük benlik saygısı olan çocuklar,
 • Öğrenme güçlüğü yada diğre okul problemleri yaşayan çocuklar,
 • Tıbbi bir nedene bağlı olmayan baş ağrıları yada miğde ağrıları gibi fiziksel septomlar yaşayan çocuklar,
 • Takıntılı cinsel davranışı olan çocuklar
 • Özgüven problemleri yaşayan çocuklar,
 • Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar,
 • Sınır koyamayan ailelerin çocukları,
 • Oterite sıkıntısı olan çocuklar
Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım