Psikolium

Loading

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Annelere sorularak ‘evet, hayır, bilmiyorum’ şeklinde yanıtlanan toplam 154 maddeden oluşmuştur. Sorular gelişimin farklı, ancak birbirleriyle ilişkili

  • Dil-bilişsel,
  • İnce motor,
  • Kaba motor,

Sosyal beceri öz bakım alanlarını temsil edecek biçimde düzenlenmiştir.


Agte testi soru dağılımları;


1-) Sütun DİL BİLİŞSEL (DB) alanı temsil eder. 65 maddeden oluşan bu alt test, basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edebilme, basit problemleri çözme, sayı, zaman kavramı gibi becerileri kapsar

2-) Sütun İNCE MOTOR (İM) alanı temsil eder. 26 maddeden oluşan bu alt test basit el ve göz koordinasyonundan karmaşık ince motor davranışlara kadar uzanan görsel motor becerileri kapsar

3-) Sütun KABA MOTOR (KM) alanı temsil eder. 24 alt maddeden oluşan bu alt test hareket ve hareketle ilişkili kuvvet, denge ve koordinasyonu yani tüm vücudu ilgilendiren hareketleri kapsar.

4-) Sütun SOSYAL BECERİ VE ÖZBAKIM (SB-ÖB) alanı temsil eder. 39 alt maddeden oluşan bu alt test yeme, içme, tuvalet temizliği ve giyinme gibi öz bakım alışkanlıkları ile özerklik, sosyal etkileşim ve inisiyatif gibi özelliklerin genel bir ölçümüdür

5-) AGTE envanterinde toplam 154 madde üzerinden son olarak, GENEL GELİŞİM puanı hesaplanır. Bu toplam puan bize çocuğun genel gelişimini göstermektedir.

Merkezimizde bu test uygulanmaktadır.

Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım