Psikolium

Loading

Yönetici Koçluğu

Koçluk, bir bütün olarak  bireylerin ve takımların  sonuçlara ulaşmaları için  bireyleri ve takımları geliştiren, cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan yönetsel bir eylemdir.

Yönetici koçluğu süreçlerinde danışanımızın bir bütün olarak hem iş hem özel hem de sosyal yaşamlarındaki hedeflerine  ulaşabilmelerine, iş ve yönetsel kalitelerini arttırmalarına ve etkin birer  yönetici ve lider olabilmelerine  yardımcı oluruz ayrıca bunları yaparken de davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda  yeniden  düzenlemelerinde farkındalık kazandırırız.

Yönetici koçluğu süreçlerinde;

Bireylerin güçlü, zayıf ve güçlendirilmesi gereken noktalarına odaklanarak nasıl daha iyi olabilir ve  yapabilirlikleri üzerine odaklanırız.

Bireylerin iş yönetimindeki  karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için koçluk sürecini başvurdukları bir beyin fırtınası ve kaynak ortamı haline getiririz.
Yönetici koçluğu süreçlerinde ; karşılaşılan problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesine,

Yöneticilik ve liderlik kapasitesinin geliştirilmesine,

Yaşamdaki rollerine, kimliklerine ve bu kimlikler altındaki değerleri bulmaya ve bilinçli farkındalıkla  kullanmaya,

Kişinin öz değerlerini, ihtiyaçlarını,  güçlü ve zayıf yönlerini, inanç ve yaklaşımları gibi kendini  oluşturan parçaları hakkında bilinç ve farkındalık geliştirmesine,

Yeni düşünüş ve davranış yolları edinmelerine,

Hedef koymak ve hedefe  giden yolda karşılaşılan zorluklarla başa çıkma  metotlarına,

Edinilen yöntem ve metotların kararlılıkla sürdürülmesine,

Kendini  değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılmasına,

Bu amaçlar dahilinde, yöneticinin  kurumları ile bir ortaklık içinde çalışarak hedeflenen  sonuçlara uygun tutum, davranış, donanım ve kaynaklar açısından kuvvetli yanlarını ve gereksinimleri belirleyerek bir gelişim planı oluşturmalarına,

Bu bilgiler, stratejiler doğrultusunda bireyin istenilen sonuçlara ulaşması için kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlamasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler yapmasına destek oluruz.

Bireyi bir bütün olarak ele alır  iş, özel ve sosyal yaşamda ki dengelerini kurmaları veya korumaları yönünde çalışmalar yapar ve değerleriyle iş ve özel yaşam arasında başarılı tatminkar ve mutlu bir bileşen oluştururak yaşamalarında yardımcı oluruz.

Bu süreçler neticesinde  yönetici adaylarında;

 • Kişide özgüven arttırma,
 • Hedef koyma ve ulaşma becerisi
 • Dinleme ve dinlediğini önyargısız ve net olarak anlayabilme becerisi
 • İlişkilerinde ve hayata karşı güçlü durabilme becerisi,
 • Etkili iletişim becerisi
 • Kişisel olgunlaşma ve bilinçli farkındalık
 • Soruna bakış , sorun çözüş yöntemleri ve farklılıkları
 • Karar alma ve uygulama yeteneklerinin gelişmesi
 • Takım yönetim becerisi
 • Empati yapabilme becerisi
 • Uyumluluk
 • Yöneticilik ve Liderlik vasıfların  artması
 • Tatminkar, başarılı ve huzurlu yaşam yolları edinme
 • Değerlerin farkındalığı,
 • Kimlikleri ve bu kimlikler altındaki roller
 • Öz değer arttırma
 • Zaman yönetimi ve önceliklerin belirlenmesi
Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım