Psikolium

Loading

Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı Nedir?

Çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresi oldukça zorlayıcıdır. Bu süreçte hem aileler hem de ergenlik çağındaki genç yetişkinler bir takım problemler ile karşılaşabilirler.

Kendini ortaya koymayı, daha özgür ve daha esnek sınırlara sahip olmayı isteyen çocuk, değişen duygu durumu ve fizyolojisi sebebiyle daha asi ve öfkeli olabilir. Anne babalar, çocuğun davranışlarındaki bu ani değişimde ve aile kurallarını esnetmek istemesinde sorun yaşayabilirler.

İşte bu geçiş sürecinde çocuğun fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişiminin aile tarafından en doğru şekilde takip edilerek desteklenmesini sağlayan ergen danışmanlığında süreç; ergenlerle ve anne babalar ile birlikte yürütülmektedir. Ayrıca bu şekildeki bir çalışma, ergenlik çağı depresyonu, madde kullanımı ve antisosyal davranışların da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır.

Çocuğun daha sağlıklı, pozitif, mutlu ve kendini ifade eden bir birey olması için ergen ile yapılan çalışmalarda, eşzamanlı olarak veya farklı zamanlarda aileler de sürece katılır. Çocuklarının bu zor sürecini anlamaları, sürecin genel özellikleri, aile içindeki beklentiler, ergen karşısındaki tutumlarının nasıl olması gerektiği konusunda aileler bilgilendirilerek aile içinde bir denge kurulması sağlanır.

Hangi Konularda Ergen Danışmalığından Faydalanabilirsiniz?

 • Ergenlikte aile desteği nasıl olmalı
 • Ergen ile aile arasındaki çatışmalar ve iletişim problemleri,
 • Sınav kaygısı
 • Ergenlikte madde kullanımı
 • Davranış problemleri
 • Ergenlikte kimlik oluşumu
 • Ergenlikte öfke ve saldırganlık
 • Ergenlikte değişken duygusal tepkiler
 • Arkadaş ilişkilerinde zorlanma
 • Özgüven sorunları
 • Uyku problemleri- Kabuslar
 • Ergenlikte dışlanma
 • Ergenlikte suç işleme
 • Ergenlikte çalma davranışı
 • Ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar (okuldan kaçma)
 • Ergenlikte kaygı bozukluğu/ Anksiyete
 • Ergenlikte obsesif- takıntılı davranışlar
 • Sosyal fobi/ Sosyal kaygı
 • Ergenlik dönemi depresyonu
 • Ergenlikte dikkat eksikliği
Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım