Psikolium

Loading

Yaşam Koçluğu

Koçluk Nedir?

Koçluk; kendi farkındalığımızı arttırmak, nerede olduğumuzu anlamak ve ileri gitmenin yollarını aramak demektir.

Koçluk; bireylerin ya da kurumların gelişmesine, koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemi çözmesine destek olmaktır.

Koçluk; insanlarla iletişim kurmayı sevme ve onlara insanlara yardım etme isteğidir. 

Yaşam Koçluğu;

Koçun danışanına, onun yapabileceğinin en iyisine ulaşmasına, kişisel ve profesyonel hayatında istediği sonuçları elde etmesine yardım ettiği bir ortaklıktır.

Koçluk, bir duruştur. Koçluk fikirlere dayanan bir ilişkidir. Koçluğun ürünü uzun vadeli bir mükemmeliyet ve danışanının kendi başına ilerleyebilme ‘’kendi kendini’’ üretme yeteneğidir.

Koçluk, bir görevi en iyi şekilde yapmanıza, seçtiğiniz bir meslekte performansınızı geliştirmenize, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış geliştirmenize ya da bir problemi çözmenize yardımcı olacaktır.

Koçluk, bir ittifaktır. Koç danışanıyla çalışır. Ama şampiyonluk kürsüsünde duran koç değil, danışandır. Şeref ve madalya danışanın olur.

Nasıl İşler?

Koç, karşılıklı anlaşma ve anlayış ilişkisi ile başlar ve danışanın hedeflerini, değerlerini ve inanışlarını araştırır.

Koç, danışana ödevler verir ve bunları yerine getirmesinde destek olur, böylece danışan alışkanlıklarını yeniden değerlendirebilir.

Koç, danışanın dünya görüşüne saygı gösterir ve bu dünya görüşüyle çalışır. Burada maksat danışanın dünya görüşünü koçunkine uydurmak değil, kendi dünyası içinde ona daha fazla seçenek sunmaktır.

Çünkü hepimizin farklı düşünce ve deneyimleri vardır. Hepimizin farklı ruh halleri, ilgileri, ve bağlılıkları vardır. Sevdiklerimiz, sevmediklerimiz, üzüntülerimiz ve sevinçlerimiz vardır. Dolayısıyla kendi hayat deneyimlerimizden farklı inanışlar oluştururuz, farklı hedeflerin peşinden gideriz ve farklı değerlerimiz vardır.

Bu hedefler, inanışlar ve değerler, bizim zihinsel haritamızda algıladığımız dünyayı şekillendiren ana özelliklerdir.

Kimler Koçluk Alabilir ?

Her zaman ve her durumda herkesin koça ihtiyacı olabilir. Koçların da koçluk almaya ihtiyaçları olabilir. Ancak bir sorun ya da problem ne zaman dışarıdan yardım istenecek kadar önemli ve büyüktür? İnsanların farklı eşikleri vardır. Tahammül sınırları alışkanlıklara, yaşam tarzlarına ve genlere bağlıdır. Birimiz için önemli olan bir engel, başka birimiz için önemsiz bir durum olabilir. Dünyadaki ve ülkemizdeki örneklerine baktığımız zaman her konumda, her statüde, her gelir düzeyinde, eğitimi ve kariyeri ne olursa olsun birçok insan koçluk alıyor. Bunda koçluğun alanının oldukça geniş olması ve herkesimden insanın ihtiyaçlarına cevap veriyor olması da önemli bir etkendir.

Şimdi de kimlerin hangi konularda koçluk aldıklarıyla ilgili bazı örnekler verelim;

 • Değerlerini tespit etmek, bu değerlere uygun hedefler koyup, bunları gerçekleştirmek isteyenler, 
 • Zayıf yönlerine değil, güçlü yönlerine odaklanıp, bunlardan en iyi şekilde yararlanmak isteyenler, 
 • Mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmak, yeni beceriler ve yeni yetkinlikler elde etmek isteyenler, 
 • İş hayatı ile özel hayatı arasında bir denge kurmak ve ikisini de başarılı ve mutlu bir şekilde götürmek isteyenler, 
 • Değişime ve gelişime açık olup vizyonunu çağın gereklerine ve gerçeklerine uygun hale getirmek isteyenler,
 • Farkındalıklarını arttırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyenler, 
 • Kariyerinde değişiklik yapanlar, farklı bir pozisyonda çalışmak isteyenler, 
 • Liderlik, yöneticilik ve stratejik düşünme gibi yönetsel bir takım yetkinliklerini azami derecede geliştirerek iş hayatında başarılı olmak isteyenler, 
 • Takım çalışmalarında başarılı olmak ve iş arkadaşları ile ilişkilerini geliştirmek isteyenler, 
 • Mevcut işini yeniden yapılandırmak ya da işini değiştirmek isteyenler, 
 • Kurban rolünü değiştirmek, istemediği şeylere hayır diyebilme becerisini geliştirmek ve özgüveni yüksek birey olmak isteyenler, 
 • Tavır ve davranışları hakkında farkındalığını geliştirip, zarar veren eylemlerinin yerine faydalı eylemler koymak isteyenler, 
 • Farklı bakış açıları geliştirmek ve bunlarla yeni kapılar açmak suretiyle seçeneklerini çoğaltmak isteyenler
 • Aile içi iletişimini geliştirmek, çocukların gelecek yaşantılarına daha fazla olumlu katkıda bulunmak isteyenler,
 • Çocuklarının duygusal ve ruhsal zekalarının gelişimine, özgüven ve problem çözme becerilerinin gelişimine destek olmak isteyenler.
Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım