Psikolium

Loading

Çift ve Aile Terapisi

Aile Terapisi Nedir? Aile Terapisti Kimdir?

Aile toplumun en küçük yapısı olmakla birlikte toplum içerisindeki en önemli birimdir. Öyle ki toplumun sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlayacak olan bireyler mutlu ve sağlıklı ailelerde yetişmektedir. Bu nedenle aile içindeki bireylerin psikolojik durumları, birbirleri arasındaki ilişkiler ve problem çözme yöntemleri aile kurumunun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda aile içerisinde açığa çıkan problemleri çözmek içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir. Aileyi oluşturan bireylerin psikolojik ve fizyolojik sağlıkları, duygusal durumları, bireylerin aralarındaki duygusal bağ ve iletişiminde birtakım promler yaşanabilmektedir. Bu noktada aile terapisti tarafından değerlendirilecek profesyonel bir göze ihtiyaç duyulmaktadır. 

Aile terapisti; devlet onaylı psikoloji akademilerinde eğitim almış, uzmanlığını aile terapileri alanında yapmış olan kişilerdir. İnsanların bireysel problemlerinin yanı sıra yakın çevreleri ile arasındaki iletişim biçimini de inceleyen profesyonellerdir. Aile terapistileri; aile içerisindeki huzurun geri kazanılması, problemlerin konforlu bir şekilde çözüme ulaştırılmasını sağlama amacı ile terapiler ve yaşam gerçekliğinde uygulanacak birtakım egzersizler gerçekleştirmektedir. 

Çift Terapisi Nedir ?

İki birey aralarında duygusal bir bağ oluşturdukları ve bu bağı daha da güçlendirerek yaşamı birlikte paylaşmaya yönelmeleri onları çift haline getirmektedir. İster flört ister evlilik içerisinde olsunlar birçok çift zaman zaman problemler yaşayabilmektedir. Yaşanılan problemleri çözme yetileri ve isteği; çifti oluşturan bireylerin duygu durumlarına ve davranışlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bazı durumlarda ise çiftlerin yaşadıkları problemleri çözememe, aralarındaki iletişimin yitirilmesi ve aynı zamanda duygusal bağın zedelenmesi de görülebilmektedir. Böyle durumlarda çift terapisine başvurulmaktadır. 

Aile Ve Çift Terapisi Nasıl Uygulanır?

Aile terapilerinde öncelikle problemlerin yaşanma şekli ve problemlerin kaynağı değerlendirilmekte ve her aile yapısına ve çifte özel terapi planlaması geliştirilmektedir. Öyle ki her ikili ilişkinin farklı dinamikleri ve ritmi bulunmaktadır. Aynı zamanda her aile yapısı da farklı kültür ve dinamiklere sahiptir. Bu nedenle uygulanan terapiler de aileden aileye ya da çiftten çifte problem kaynaklı bir şekilde farklı biçimlerde yürütülmektedir. 

Aile ve Çift Terapisi Kimlere Uygulanır?

Aile ya da çift içerisinde öfke kontrolünün sağlanması, kültür farklılıkları, kıskançlık ya da sadakatsizlik gibi durumlarda, cinsel sorunlar, iletişimsizlik gibi problemler yaşayan aile bireylerine ya da çiftlere uygulanmaktadır. Bununla birlikte boşanma sürecinde de sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ayrılma amacı ile çift terapisine, çocukların psikolojik durumları gözetilerek de aile terapisine başvurulabilmektedir. 

Aile Terapisinin Amaçları Nelerdir?

Aile terapilerinin amacı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda ailenin dağılma aşamasında ise sağlıklı bir düşünce ve davranış şekli belirlemek ve bu zorlu süreçte de huzurlu bir ortam sağlamaktır. Aile terapisinin bir diğer amacı ise aile içerisinde yetişen çocukların psikolojik ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürmesi için gerekli çalışmalar yapmaktır. 

Çift ve Aile Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Çift terapisinin faydaları elbette davranış ve düşünce şeklinin saf ve samimi bir şekilde ortaya konulmasını sağlamaktır. Bununla beraber kıskançlık, öfke ya da sadakatsizlik gibi problemlerin kaynaklarını tespit ederek bu problemlerin yarattığı sonuçları çok daha nitelikli bir şekilde aşmaktır. Aile terapisinin faydaları ise yaşam gerçekliğinde; geniş aileler ve akrabalar ile ilişki biçiminin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, aile içerisindeki çocukları hayata duygusal ve psikolojik olarak daha güçlü hazırlanması ve hayatın içerisinde var olan stres, ekonomik ya da duygusal problemlerin çözümüne ulaşılmasıdır. 

Hangi Durumlarda Evlilik Terapisine Gidilmelidir?

Evlilik iki insanın yaşamlarına birlikte devam etmek için verdikleri bir söz sonucu ortaya çıkan bir kurumdur. Birbirlerini seven iki insanın aynı ev içerisinde yaşaması ise birtakım problemler yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek, duygusal bağın değerinin hatırlanması ve iletişim problemlerinin çözülmesi amacı ile evlilik terapilerine gidilmelidir. 

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuklar gelişme çağlarında ailelerinden aldıkları eğitim ile yaşam dinamiklerini oluşturmaktadır. Aile içerisinde yaşanan problemlerin çocuklar üzerinde ki etkisi yetişkinler üzerindeki etkilerinden çok daha zorludur. Bununla birlikte ailede yaşanan sorunların çocuklardan gizlenmesi de güvensizlik duygusunu açığa çıkarabilmektedir. Çocuk odaklı aile terapilerinde profesyonel bir şekilde yürütülen çalışmalarda çocukların davranış biçimlerinin sağlıklı bir şekilde oluşması ve duygusal gelişimlerinim sağlıklı bir şekilde sürmesi hedeflenmektedir. 

Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım