Psikolium

Loading

Psikolojik Testler

Psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının standart ve objektif ölçümüdür. Test sonuçları kişilerin davranışlarından örnekler verir ve bunu başka insanların ya da kişinin farklı zamanlardaki davranışlarıyla kıyaslama imkânı sunar...

Şunu da ifade etmeliyiz ki “Psikolojik Test” kavramı günümüzde değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Bu da psikolojik testlerin tanımını tam olarak yapmayı da güçleştirmektedir.

ZEKA TESTLERİ NEDİR?
- Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WİSC-R) - Cattell Zeka Testi - Porteus Labirentleri Zeka Testi - Alexander Zeka Testi - Good Enough-Harris İnsan Çizim Testi - Stanford - Binet Zeka Testi - Kent E.G.Y. Zeka Testi
GELİŞİM TESTLERİ NEDİR?
- Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) - Gesell Gelişim Figürleri Testi - Metropolitan Okul Olgunluğu Testi - Peabody Resim Kelime Alıcı Dil Yeteneği Testi - OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi)
DİKKAT, ALGI VE NÖROPSİKOLOJİK TEST NEDİR?
- Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi - Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi - Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi - Burdon Dikkat Testi - Saat Çizme Testi - Mini Mental Test - Stroop Testi - Boston Adlandırma Testi - Sözel Bellek Süreçleri Testi - Wecshler Memory Scala
TARAMA TESTİ ÇEŞİTLERİ
- Problem Tarama Envanteri - SCL 90 Belirti Tarama Envanteri
KİŞİLİK TESTİ ÇEŞİTLERİ
- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) - Hacettepe Kişilik Envanteri
PROJEKTİF KİŞİLİK TESTLERİ NEDİR?
- Rorschach Mürekkep Lekesi Testi - Children’s Apperception Test (C.A.T.) - Beier Çocuk ve Yetişkinler için Cümle Tamamlama Testi - Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi - Tematik Algı Testi (T.A.T.) - Peri Masalları Testi - Koppıtz İnsan Çizim Testi
YETENEK VE İLGİ TEST ÇEŞİTLERİ
- KUDER Mesleki İlgi Envanteri - Mesleki Yönelim Envanteri - KDE Kendini Değerlendirme Envanteri - Edwards Kişisel Tercih Envanteri - Holland Mesleki Tercih Envanteri - Mesleki Olgunluk Ölçeği - Kişilik Meslek Envanteri - Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım