Psikolium

Loading

Makaleler

01
Çocuklarda Gelişim Döneminin Özellikleri

Çocuklarda Gelişim Döneminin Özellikleri

Çocuklarda Gelişim Döneminin Özellikleri (Okul Öncesi) Gelişimin Tanımlanması Çoğu zaman fiziksel yapıdaki artış anlamına gelen ‘büyüme’ ile niteliksel özellikleri de içeren ‘gelişme’ birbirleri ile karıştırılan kavramlar olarak karşımıza çıkar. Büyüme insan vücudunda gerçekleşen sayısal değişiklikleri içerirken, gelişme niceliksel değişikliklerin yanı sıra ileriye dönük olan uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi ifade etmektedir. Biyolojik ...

02
Neden Bu Kadar Kaygılı Hissediyorum?

Neden Bu Kadar Kaygılı Hissediyorum?

Kaygı (anksiyete) bir olay ve durum karşısında yoğun bir korku ve panik duyma halidir. Bu kaygıyı tetikleyen faktör ortadan kalktığında ise korku ve panik durumu da sona erer. Ancak tetikleyici faktör kalkmasına rağmen kaygı devam ediyorsa ve kişiyi rahatsız ediyorsa, ısrarlı bir şekilde devam ediyorsa, günlük işlevlerini olumsuz etkiliyorsa burada ...

03
Ergenlik Deyip Geçmeyin!

Ergenlik Deyip Geçmeyin!

Ergenlik Nedir? Ergenlik Döneminde ki Çocukla Nasıl İletişim Kurulmalıdır? Ergenlik; çocukluk ile yetişkinlik arasında fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak değişim gösteren, bir olgunlaşma ve geçiş dönemi olarak değerlendirilir. Ergenlik süreci hem gençlerin hem de ailelerin kaygı duyduğu bir evredir. Bu dönemde ergen bedensel ve duygusal değişimlere ayak uydurmaya çalışırken bir yandan ...

04
Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Geliştirebilirim?

Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Geliştirebilirim?

Kişiliğin temelini  özgüven duygusu oluşturmaktadır. Özgüven duygusu, ailesel yaşantı içerisinde 0-6 yaş arasında kazanılır. Çocuk, yaklaşık bir yaşından itibaren bir birey olduğunu keşfeder. Kendini tanımaya başlar. Çevresine ve kendisine güvenmeyi öğrenir. Çocuğun yaşı ilerledikçe, çevrenin kendisini nasıl değerlendirdiği de, benliğinin oluşumunda rol oynar. Bazı ebeveynler bu yaş aralığında ki çocuklarının ...

05
Okul Fobisi ve Çözüm Önerileri

Okul Fobisi ve Çözüm Önerileri

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Birçok çocuk yeni sınıfına ve okuluna yeni bir başlangıç yapmış oldu. Bu başlangıç ebeveyn ve çocuk için yeni  sorunları da beraberinde getirdi. Bunların başında okula gitmek istememe, ödev yapmak istememe, erken uyumak istememe veya okulun kurallarına uymakta zorluk çekme gibi sıkıntılar başta görülmektedir. Okul çocuklar için ilk ...

06
Çocuklarda Dikkat Eksikliği

Çocuklarda Dikkat Eksikliği

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ Dikkat eksikliği dikkat süresinin ve yoğunluğunun yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması, kolayca dağılması gibi belirtilerle kendini gösterir. Dikkat eksikliğinde sorun dikkat edememek değil, dikkatin belirli bir noktaya odaklanamamasıdır. Belirli bir işle uğraşırken başka bir uyarıcı kolaylıkla dikkatin dağılmasına sebep olabilir. O anda ilgilendikleri ...

07
Çocuklar Arasında Paylaşma

Çocuklar Arasında Paylaşma

ÇOCUKLAR ARASINDA PAYLAŞMA Paylaşmak kavramı anne babayı, kardeş ile paylaşmaktan, eşyayı akranı ve/veya kardeşi ile paylaşmaya, 1 yaş küçük kardeşi ile anne sütünü paylaşmaya kadar çok yönlüdür. Paylaşımcılık tamamen doğuştan gelen bir duygu değildir. Çocuklar paylaşma duygusunu sonradan kazanırlar.  Paylaşma büyük ölçüde bir arada ve beraber yaşamanın getirdiği, öğrenilen bir duygu olarak ...

08
Eşler Arası Çatışma ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

Eşler Arası Çatışma ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

EŞLER ARASI ÇATIŞMA VE ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Aile, her toplumun en değerli yapı taşıdır. Çocuklar toplumsal kuralları, ahlaki normları ve kişiliğin temellerini aile ortamında edinirler. Özellikle kişilik gelişiminde çok önemli bir zaman dilimi olarak nitelendirilen 0-6 yaş grubunda edinilen bilgiler tamamıyla ailenin yönlendirmesiyle kazanılır. Siz anne-babalar, çocuğa nasıl bir ortam hazırlıyorsanız ...

09
Çalışan Anne Psikolojisi

Çalışan Anne Psikolojisi

ÇALIŞAN ANNE PSİKOLOJİSİ Çocukların 0-3 yaş arası dönemde eğitim kurumuna gönderilmesi, okul öncesi eğitim sürecinin çok erken başlaması, çocuğun anne ve ev ortamına olan ihtiyacının giderilmesine engel teşkil ettiği için uygun görülmemektedir. Eğer imkanlar müsait ise annenin 0-3 yaş döneminde çalışmayarak çocuğun bakımını üstlenmesi en ideal olandır. Eğer annenin çalışma zorunluluğu ...

010
Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü , okumada, yazmada veya matematiksel işlemlerde, kısaca  öğrenmede zorluk yaşanmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü üç farklı şekilde kendini ortaya koyar. Disleksi (Dyslexia): okumada öğrenme güçlüğü.  Disgraphia : Yazmada öğrenme güçlüğü.  Dyscalculia : Matematikte öğrenme güçlüğü. Çocukta bu belirtilerden bir tanesi olabileceği gibi, iki tanesi veya üç tanesi de olabiliyor. Çocuk okuyamıyor ancak yazıyor, ...

011
Anne - Baba Olarak Sorumluyuz

Anne - Baba Olarak Sorumluyuz

Çocuk eğitimi çok geniş kapsamlı bir bütünlük arz eder. Çünkü her çocuk ayrı bir dünyadır. Öncelikle çocuğun kişiliği çok iyi tahlil edilmeli, kapasitesi tesbit edilmeli ve ona göre bir tavır takınılmalıdır. Bahsedildiği üzere çok kapsamlı bir bütünlük, ancak burada çok önemsediğim, insan kişiliğinin temelini oluşturan en önemli konulardan biri sorumluluk ...

012
Stres Altında mısınız? O Halde Biraz Rahatlayın...

Stres Altında mısınız? O Halde Biraz Rahatlayın...

İlk önce rahat edebileceğiniz bir koltuğa dik bir şekilde oturun. Ellerinizi koltuğun iki yanına serbestçe bırakın. Yavaş yavaş gözlerinizi kapatın. Günlük yaşamla ilgili olumsuz her türlü düşüncelerinizi zihninizden çıkartın. Şimdi huzursuz olmanız için hiçbir sebebiniz yok. Bunu unutmayın. Şuan çok mutlu ve huzurlusunuz hiçbir probleminiz yok. Hafif gülümseyin, yüzünüz asık ...

013
Çocukların Psikolojik İhtiyaçları

Çocukların Psikolojik İhtiyaçları

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI Çocukların psikolojik ihtiyaçları en az fiziksel ve sosyal ihtiyaçlar kadar önem taşımaktadır. Ailelerin, çocukların ihtiyaçlarına cevap verme şekli çocukların da yaşadıkları dünya ve olaylara karşı verdikleri tepkileri etkilemektedir. Çocuklar güvende hissetmeyi, sevilmeyi ve duygusal anlamda desteklenmeyi ilk olarak ailelerinden öğrenirler. Ebeveynlerin, çocukların ihtiyaçlarını karşılama konusunda duyduğu merak ve ...

014
Çocukların Sosyal ve Fiziksel İhtiyaçları

Çocukların Sosyal ve Fiziksel İhtiyaçları

İhtiyaç… Yeryüzünde yaşayan tüm canlıların içsel dürtüleriyle ortaya çıkan fiziksel, sosyal, ve psikolojik gereksinimleri vardır. Bireylerin bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarının gerektiği şekilde ve zamanında karşılanması gerekir. İnsanların temel ihtiyaçları fiziksel, sosyal, ve psikolojik olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. Temel ihtiyaçların karşılanması ile kişi bedensel ...

015
Okula Başlama Sürecinde Ailenin Önemi

Okula Başlama Sürecinde Ailenin Önemi

Okullar açılmış olsa bile oyun hala çocuklar için bir ihtiyaç. Hayatı oyun ile öğrenmeye devam ettikleri, gün içerisinde yaşadığı ve stres yaratan olayların etkisini azaltmak için de oyun çok iyi bir araç olarak kullandıkları bir dönemdeler. Öncelikli olarak okuldan geldikten sonra çocuğunuzla konuşarak ortak bir oyun saati belirleyebilirsiniz. Bu oyun ...

016
İhmal Edilmiş Bebek; Sınır Kişilik

İhmal Edilmiş Bebek; Sınır Kişilik

Sınır Kişilik yapısına sahip bireylerin ortak özellikleri ilişki hassasiyetleridir. Sınır karakterler gün içerisinde etkileşime girdikleri herkesin jest ve mimiklerini dikkate alır ve niyetlerini tahmin etmeye çalışırlar. Yürüttükleri tahminleri çoğunlukla doğru çıkmaktadır; ancak mimiklerdeki fark ettikleri en ufak değişimler, ilişkilerdeki hassasiyetleri ve ilişkilerini sağlam tutma kaygısı bir araya gelince çözüm için ...

017
Selektif Mutizm Nedir?

Selektif Mutizm Nedir?

Seçici Konuş(a)mazlık (Selektif Mutizm) Nedir? Seçici konuş(a)mazlık, genellikle 2-4 yaş arasında başlayan ancak okul çağına kadar fark edilemeyen bir rahatsızlıktır. Genellikle okul çağında fark edilmesinin sebebi zeka düzeyleri ve akademik başarıları normal seyirlerde olmasına rağmen derse katılmama, sınıf içerisinde okuma yapmada isteksizlik, söz almaktan kaçınma, göz teması kurmaktan çekinme ve içedönük ...

018
Neden Psikoterapi Yardımı

Neden Psikoterapi Yardımı

Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, bir profesyonel ile konuşulması yoluyla çözümlenmesi girişimlerine verilen genel bir addır. Psikoterapi bir çok ruhsal sorunun çözümünde faydalı olabilmektedir. Örneğin: ● Kaygı Bozuklukları: Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı zorlantı bozukluğu), fobiler, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ● Mizaç Bozuklukları: Depresyon ● Bağımlılıklar: Alkolizm, madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı ● Yeme ...

019
Cinsel Problem Deyince Ne Anlıyoruz?

Cinsel Problem Deyince Ne Anlıyoruz?

Cinsel sağlık, yaşı medeni durumu ya da cinsel tercihi ne olursa olsun, cinsellik insan hayatının önemli bir parçasıdır ve yaşam kalitesine katkıda bulunur. Cinsel aktivite, vücudun çeşitli sistemleri arasındaki koordinasyonu içerir. Cinsel arzunun olması için hormonlar ve nörolojik yollar senkronize olmalıdır. Cinsel ilişki sırasında yeterli bir ereksiyon için kan damarları, ...

020
Yaşam Organik & İlişkiler Sentetik

Yaşam Organik & İlişkiler Sentetik

Yaşamlar Organik, İlişkiler Sentetik “İnsanlar bir ilişkinin daha tehlikeli olan yapısından kurtulmak için hemen yatağa atlayarak kısa devre yapıyorlar. Ne de olsa gövde bir nesnedir ve ona mekanik davranılabilir.”(May,R. 2012) Günümüz ikili ilişkilerinin geldiği noktaya ünlü psikiyatrist Rollo May’ın bir cümlesiyle giriş yapmak istedim. Duygulardan arınmış mekanik beden hareketleri. Kimsenin birbirine sorumlu ...

021
Cinsel İsteksizlik Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Cinsel İsteksizlik Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Kişinin cinsel eylemde bulunma yetisinin yerinde olmasına rağmen cinselliğe karşı belirli bir istek azlığı ya da hiç olmaması durumudur. Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. %60 kadınlarda görülme sıkılığı vardır erkeklerde de görülebilir. Olağan hayatın içinde cinsel isteğin ortaya çıkmasının yok denecek kadar az olması şeklinde kendini gösterir. Cinsel ...

022
Cinsellikle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar (Cinsel Mitler) Nelerdir?

Cinsellikle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar (Cinsel Mitler) Nelerdir?

Cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar cinsel mitler nelerdir? Efsane olmuş ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşarak yayılan çoğu zaman kaynağı gerçek olmayan bir kavramdır mit. Toplum içerisinde yerleşik mitler sosyal yapı içerisinde cinsel rollerin ortaya çıkışını etkilerler. Kişilerin mitler üzerinden şekillendirdiği cinselliği eğilimlerini, inanışlarını etkiler ve cinsel işlev bozukluklarının oluşmasındaki nedenlerin bir ...

023
Yetişkinlerde Onay Alma İhtiyacı

Yetişkinlerde Onay Alma İhtiyacı

Onaylanmak, takdir görmek, fark edilmek, övülmek her yaş grubundan insanın ihtiyacıdır. Var olduğunun, yaşadığının, fark edildiğinin ve önemsendiğinin kanıtı niteliğindedir. Yeni bir şey öğrendiğimizde paylaşmak için, yeni bir kıyafet giydiğimizde, saçımızı farklı yaptığımızda çevremizdekilerinde bizim gibi gözleri parlasın, içten bir şekilde gülsünler isteriz. “Üstündeki yeni mi, çok yakışmış”, “çok iyi ...

024
Travma ve EMDR Terapisi

Travma ve EMDR Terapisi

İçimde Fark Etmeden Büyüyen Bir Balon: Travma Travmatik Yaşantılar ve EMDR Terapisi Travma, yaşamda ani olarak gelişen, günlük rutini bozan, stres ve kaygı yaratan yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir. Kişinin yaşamına, benlik ve inanç bütünlüğüne tehdit olarak algılanan hazmedilmemiş anılardan oluşan travmalar özellikle çocukluk yaşantılarında meydana gelmişse bireyin tüm kişilik örgütlenmesini etkilemektedir. Yaşanan bir ...

025
Çocuklarda Ruh Sağlığı Sorunları Neden Ortaya Çıkar?

Çocuklarda Ruh Sağlığı Sorunları Neden Ortaya Çıkar?

Geçmişten günümüze ruh sağlığı sorunları yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülmektedir. En sık görülen ruh sağlığı bozuklukları ise kaygı, öfke, davranış bozuklukları, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlardır. Bu sorunların nedenlerini ebeveynler kendilerini ya da çocuklarını suçlayarak ele alabilmektedirler. Ya da geçmişteki olumsuz yaşam olaylarından kaynaklandığını düşünebilmektedirler. Peki bu ...

026
Hayır Diyebilmek

Hayır Diyebilmek

Hayır Diyebilmek    Son zamanlarda “ben kimseye hayır diyemiyorum, zorlanıyorum” cümlesini sıkça duymuşsunuzdur, hatta belki söyleyenlerden biri sizsinizdir. Aslında “hayır” kelimesi her bireyin çocukluğunda söylemeyi en çok sevdiği kelimelerden biridir. “Hayır” kelimesiyle çocuk sınırları, kontrol kurmayı test eder ve öğrenir. Bu kelimeye zaman içerisinde aldığı tepkiler, çocukluk ve okul yıllarında yaşanan ...

027
Kahkaha Atmak

Kahkaha Atmak

Kahkaha Atmak   İş yerinde çalışırken mesai arkadaşlarınızla, ailenizle yemek yerken sofrada, arkadaşlarınızla dolaşırken kahve içerken, bazen de yalnız kaldığınızda bir videoya ya da size çağrışım yapan komik bir anıya kahkaha attığınız olmuştur. Kahkaha atarken ya da sonrasında neler hissettiğinizi bir düşünün. Bol kahkahalı anlardan sonra sohbet nasıl ilerledi, gününüz nasıl ...

028
Ailenin Okula Uyumu: Aile Okul İşbirliği

Ailenin Okula Uyumu: Aile Okul İşbirliği

Ebeveynlik yeni bir bireye rehberlik etme, yeni bir dünya oluşturma ve şekillendirmede kılavuz olmaktır bir anlamda. Okula başlamak üzere olan ya da yeni başlamış çocuğu olan ebeveynler, rehberlik konusunda artık tek adres olmaktan çıkar, ancak hala en büyük etkiye sahip olmaya devam eder. Bu yeni durum çocuğun hayatında olduğu kadar ...

029
Sonbahar Depresyonu ve Belirtileri

Sonbahar Depresyonu ve Belirtileri

Sonbahar içesinde renkli ama dökülmüş yaprakları, zaman zaman güneşli ama serin havaları ve hayat devam etse bile ayrılma, kopma, veda ve ölüm duyguları gibi değişken ve farklı uçları içerisinde barındırır. Bu değişkenlik okuduğumuz kitapların konularına, dinlediğimiz müziklerin ritmine ve izlediğimiz filmlerin temalarına da yansır. Bizi o duygu ve ruh halinin ...

030
Çocuklarda Okul İsteksizliği ve Ayrılık

Çocuklarda Okul İsteksizliği ve Ayrılık

ÇOCUKLARDA OKUL İSTEKSİZLİĞİ VE AYRILIK Okulların açılmasıyla birlikte okula yeni başlayan çocuklar ve ebeveynleri kendilerini okulların kapısında göz yaşlarının yakınmalara karıştığı karmaşık ve zorlu bir sürecin içinde bulmaktalar. Ebeveynler çocuklarının ayrılığa gösterdiği reaksiyona rağmen dönüp gitmenin yaşatacağı suçluluk hissi ile düzenin ve okul rutininin kurallarıyla ters düşmemeye gayret göstermek arasında gidip ...

031
İnternet Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı İnternet bağımlılığının belirtileri nelerdir? En önemli 10 uyarı sinyali (Dr. Mark Griffith) Her maddeye EVET veya HAYIR diye size uygun yanıt veriniz. 1- Yalnızca birkaç dakika harcamaya niyetli olduğunuz halde, bilgi aramak için saatler harcadığınızı fark ediyorsunuz 2- Monitörün başında her oturuşta saatlerce kaldığınız için fiziksel sorunlardan mustaripsiniz. 3- Çalışma arkadaşlarınıza, özel hayatınızdaki arkadaşlarınıza ...

032
Çocuklara Uyku Alışkanlığı Kazandırmak

Çocuklara Uyku Alışkanlığı Kazandırmak

Okul Öncesi Dönemde Çocukların Uykuya İhtiyacı ve Uyku Sorunları Birçok aile oyun çocuklarının yatağa gitme zamanının günün en zor kısmı olduğunu düşünürler. Uyku problemlerinin en büyük sebeplerinden birisi ailelerin doğru olmayan tutumlarından kaynaklıdır. Uyku alışkanlığı çocuklarda ilk kazandırılması gereken alışkanlık olarak kabul edilmektedir. Büyüme hormonlarının uykuda salındığını düşünürsek, çocukların büyüme ve gelişmesi ...

033
Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

   Evliliğin temelini karşılıklı iletişim ve fikir çatışmaları oluşturur. İçerisinde tartışmayı barındırmayan bir evlilik düşünmek, bunu hayal etmek ve bunu sağlamak için çabalamak evlilikte yapılan en büyük hatadır. Tartışma olmayan bir evlilik içerinde iletişimi de barındırmıyor demektir. Çiftler arasındaki uyum bu fikir ayrılıkları ve bunlar üzerindeki karşılıklı anlaşmaların sağlanmasıyla oluşacaktır. ...

034
Kardeş Kıskançlığını Azaltmak için Öneriler

Kardeş Kıskançlığını Azaltmak için Öneriler

KARDEŞ KISKANÇLIĞINI AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER... Kardeş Kıskançlığı Nedir? Kardeş kıskançlığı, yeni bir kardeşin gelmesi ya da gelme düşüncesi, aileye yeni birinin katılması, çocuğun benliğine yönelik bir tehdit olarak algılamasıdır. Çocukta oluşan bu kıskançlığın nedeni anne babayı paylaşmak istememesi ve yeni oluşacak bu durumu önceden tahmin edememesidir. Eve yeni gelen bir kişi anne ve ...

035
Çocuğumun Elinden TELEFON Düşmüyor!

Çocuğumun Elinden TELEFON Düşmüyor!

Çağımızın en önemli problemlerinden biri teknolojiye olan bağımlılığımız. Teknoloji getirdiği kolaylıklarla beraber yaşamımızın her an içinde ve ortasında. Bu durumun fiziksel, psikolojik ve toplumsal pek çok sakıncaları olabileceği gibi aile içi ilişkilerimize de olumsuz etkisi olabilmektedir. Siz de çoğu ebeveyn gibi, çocuğunuzun telefonla, tabletle ya da bilgisayarla çok fazla zaman geçirdiğinden ...

036
Panik Atak ve Beslenme

Panik Atak ve Beslenme

PANİK ATAK VE BESLENME Vücudumuzda psikolojik bir problem yaşıyorsak; mutlaka bu durumun biyolojik etkilerini de hissederiz. Örneğin; panik atakta yaşadığımız sıkıntı, boğulma, kötü haber alacağım, öleceğim, rezil olacağım gibi korkular böbreküstü bezlerimizin yoğun şekilde adrenalin ve kortizol salgılamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumun bize hissettirdiği bedensel belirtiler ise; bulanık görme, çarpıntı, nefes almada ...

037
Çocuğunuzun Gelişiminde Kilit Nokta Nedir?

Çocuğunuzun Gelişiminde Kilit Nokta Nedir?

Çocuğunuzun Gelişiminde Kilit Nokta Nedir? Anne baba tutumunun kalitesi çocuğunuzun gelişiminde kilit faktördür.      Çocuklar günlük vakitlerinin çoğunu ailesiyle geçirir. Bu nedenle de ebeveyn tutumları çocukların gelişiminde oldukça önemlidir. Bütün ebeveynler çocuklarını en iyi koşullarda büyütmek ister ve her istediğini yaparak mutlu etmeye çalışırlar fakat bu yanlış inanış yanlış tutumlara sebep ...

038
Çocukların Dil Gelişimi Nasıl Destekleyebiliriz?

Çocukların Dil Gelişimi Nasıl Destekleyebiliriz?

ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİZ? Bebekler, doğuştan dil ve konuşma yeteneğiyle doğarlar; ancak yönlendirme çok önemlidir. Araştırmalar, çocuğun nasıl ve ne zaman konuşmayı öğrendiği konusunda, ailesinin desteğinin olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Çocukların konuşmayı öğrenmesi çok karmaşık bir süreçtir. Bu aşamada anne babaların katkısı çok önemlidir.           Anne ve ...

039
Kanser Hastalığında Psikolojik Destek ve Önemi

Kanser Hastalığında Psikolojik Destek ve Önemi

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEK Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan kanserle ilgili çok fazla bilimsel çalışma yapılmakta ve son dönemde başarılı sonuçlar da alınmaktadır. Tıpta bu alanda ümit veren birçok gelişmeye rağmen, bunlar, insanların kansere yakalanma korkusundan ya da kanser tanısı aldıklarında yaşadıkları yoğun korkudan sıyrılmaları için ne yazık ki yeterli ...

040
Çocuklara Sınır Koyma Nedir?

Çocuklara Sınır Koyma Nedir?

ÇOCUKLARA SINIR KOYMA NEDİR? NASIL YAPILIR? Sınır koyma, anne babaların çocuklarına istenen davranışlarla ilgili genel kuralları ve beklentilerini öğretmek için kullandıkları bir yoldur. Bütün anne babalar sınır koymayı kullanırlar. Çocuklara toplumun, kültürün ve ailenin kurallarını öğretmek için sınır koyma yolu kullanırız SINIRLAR NEDEN ÖNEMLİDİR? Çocuklar, hayata gözlerini açtıkları toplumun ve ailenin kurallarını anlamak ...

041
Panikleme! Kurtulabilirsin!

Panikleme! Kurtulabilirsin!

Halk arasında panik atak olarak bilinen hastalığın doğru adı panik bozukluktur ve anksiyete bozuklukları altında yer almaktadır. Panik bozukluk; beklenmeyen bir anda ani ortaya çıkan, panik ataklar ile seyreden bir hastalıktır. Panik ataklar ise; panik bozuklukta yaşanılan her bir atağın adı olup, çarpıntı, nefes darlığı, ölecek gibi olma, terleme gibi ...

042
Aşkta Bağlanmak

Aşkta Bağlanmak

İnsanların arasındaki ilişkileri belirleyen şey psikologlara göre çocukluklarındaki tecrübeleridir. Yani nasıl bir âşık olduğunuzu, ilişkileri yaşama şeklinizi annenizle bebekken kurduğunuz bağ etkiliyor hatta belirliyor! Bağlanma kuramcılarına göre, insanın yetişkinlikte yaşadığı romantik ilişkilerin niteliği ve partnerinden beklentileri, kişinin küçüklüğünde annesiyle kurduğu bağlanma stili ile belirlenir. Bebeklik döneminde bireyin anne ile kurduğu ilişki, ...

043
Her Şeyi Unutuyor musunuz?

Her Şeyi Unutuyor musunuz?

Unutkanlığınızın altında yatan sebepleri bulmaya ne dersiniz? Pozitif bilimlerdeki ölçme problemi nöropsikolojik testler yöntemiyle sıfıra indirgenmiş ve testlerin ülkemizdeki standardizasyonlarıyla nesnel hale getirilmiştir. Her birey kendi yaş ve eğitim grubundaki bireylerle, kendi kapasitesine göre kıyaslanmaktadır. Elimizdeki çalışmaların da ışığında artık hangi hastalıklarda beynin hangi işlevlerinde bozukluklar olacağını öngörebiliyoruz. Birçok hastalığın semptomları ...

044
Şahane Hatalar

Şahane Hatalar

Etrafınızda şimdiki aklım keşke gençken olsaydı diyen olgun insanlar vardır mutlaka. Çok sık karşılaşırız bu sözle. Geçmişteki hatalarını telafi etmek için mi söylüyorlar acaba, yoksa daha keyifli bir hayat için mi, daha sağlıklı yaşamak için de olabilir, ya da değiştirmek istedikleri seçimler için… Eğer bunu söyleyen biri görürseniz hemen sorun; ...

045
Sorunlardan Oluşan İnsan Türü

Sorunlardan Oluşan İnsan Türü

SORUNLARDAN OLUŞAN İNSAN TÜRÜ Dikkatinizi çekiyordur mutlaka sürekli mutsuz olduğundan, hayatının istediği gibi gitmediğinden, insanların ona hiçbir zaman hak ettiklerini vermediğinden yakınan insanlar. Sürekli negatif şeylerden bahsederler. Ne kadar mutsuz olduklarını herkese ve sürekli anlatırlar. Siz bir şey anlatmaya kalktığınızda; bir dakika sen sus ben daha mutsuzum ben anlatacağım, dercesine hiç ...

046
Ergenlerde Problem Çözme Becerisinin Gelişimi

Ergenlerde Problem Çözme Becerisinin Gelişimi

Günümüz dünyasında medeniyetle birlikte gelen kolaylıklar ve değişimler aslında beraberinde sorunları da getirmektedir. Bunların yarattığı durumlar ve genel olarak insan hayatında zaten var olan problem durumlarla baş etme kimi gruplar ve bazı insanlar için özel bir hal almaktadır. Söz konusu gruplardan biri de ergenlik çağındaki bireylerdir. Gençlik döneminin ergen için sorunlu ...

047
Çocukta Ölüm Kavramı Nedir?

Çocukta Ölüm Kavramı Nedir?

Birey ve toplum olarak gelişim konusunda ciddi beklentilerimiz var dolayısıyla araştırmalarımız da genelde bu yönde oluyor. Büyümeye ilişkin bilgilerimiz hem sosyolojik hem psikolojik olarak gerileme konusundaki bilgilerimizden daha çok ve daha kesin bir durumda. Örneğin zamanında yürüyüp konuşamayan bir çocuk, hafızasını zamanından önce yitirmeye başlayan bir yetişkinden daha çok dikkat ...

048
Çocuk Cinsel Eğitimi

Çocuk Cinsel Eğitimi

ÇOCUK CİNSEL EĞİTİMİ Sevgili Anne ve babalar; Cinsellik yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu konuda yaşanan kaygılar, korkular ve zorluklar tüm yaşantıyı etkilemektedir. Ebeveyn olarak çocuklarımızın eğitiminde genellikle ahlaki gelişimlerini ve akademik başarılarını ön planda tutarız. Biz bunlarla meşgul olurken hızla büyümekte olan çocuklarımız kendilerini fark etmeye, tanımaya ve etraflarında olup bitenleri gözlemlemeye ...

049
Mutluluk Nerede

Mutluluk Nerede

Çocukken, babamızdan bize daha çok harçlık vermesini, annemizden her gün sevdiğimiz yemeği yapmasını; Yetişkinken, eşimizden/sevgilimizden bize daha çok ilgi göstermesini, daha çok çiçek vs almasını bekliyoruz. Bazen de eşimizin/sevgilimizin başka erkekle/kadınla konuşmasını istemiyoruz. Hep arkadaşlarımız sürekli bizi arasın istiyoruz. İşyerinde patronumuzdan daha fazla anlayış, evde ise çocuğumuzdan daha fazla saygı ...

050
Ergenlerde Kendine Zarar Verme ve Ortak Özellikleri

Ergenlerde Kendine Zarar Verme ve Ortak Özellikleri

Mesleki çalışma hayatım boyunca terapist olarak destek vermeye çalıştığım, kendine zarar vermiş ya da verme eğilimde olan ergenlerde görmüş olduğum ortak özellikleri aşağıda maddeler halinde yazmaya gayret ettim. Umarım faydalı olur: Ergenlerde kendine zarar verme davranışlarının başında ''Kesme Davranışı'' geliyor. En sıklıkla kullanılan ve belirli periyodlarda tekrarlayıcı olduğunu gözlemlediğimiz bir davranıştır. ...

051
Verimli bir YAZ TATİLİ için Öneriler!

Verimli bir YAZ TATİLİ için Öneriler!

Kaç yaşında olursa olsun her öğrenci, yıl boyunca yaz tatilini bekler ve tatilini gönlünce geçirmek ister. Tatiller, dinlenmek ve yenilenmek için bir fırsattır ve doğru değerlendirildiğinde çocukların gelişimine olumlu katkısı olur. Anne babalar da çocuklarının tatilde vakitlerini verimli geçirmelerini isterler. Televizyon, tablet, telefon üçlüsüne değil de; ders tekrarına zaman ayırarak bilgileri ...

052
Öğrenciler Yaz Tatilini Nasıl Değerlendirmeli?

Öğrenciler Yaz Tatilini Nasıl Değerlendirmeli?

Öğrencilerin, uzun bir eğitim-öğretim yılı ve kış mevsiminden sonra okulların kapanması ve yaz tatiline girmelerinin sevincini yaşıyor olmaları çok doğaldır. Çocuklara yaz tatillerini nasıl geçirmek istedikleri sorulduğunda çoğu çocuk, “ Hiçbir şey yapmadan, uyuyarak, televizyon izleyerek, bilgisayarda oyunlar oynayarak ve arkadaşlarımla oyun oynayarak.” der. Çoğu ebeveyne, yaz tatil ile ilgili en ...

053
Öfke Kontrolü Sorunu

Öfke Kontrolü Sorunu

Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur ve her insan öfke duygusunu yaşar. Öfke kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüşmediği sürece bir problem olarak nitelendiremez. Kişi öfkesini bastırmakta veya kontrol etmekte zorlanıyor, bu durum okul, iş yaşamını, kişisel ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeye başlamış ise bu alanda bir uzman desteğinin alınması oldukça ...

054
Sevgilim Borderline mı?

Sevgilim Borderline mı?

Bu bozukluğun en öne çıkan özellikleri, kişiler arası ilişkilerde, kimlik duygusunda ve duygulanımda tutarsızlıklar ile dürtüleri kontrol etmekte zorluk çekmedir. Görülme sıklığı %2-3’tür. Psikiyatri kliniklerindeki kişilik bozukluğu vakalarının %30-60’ını oluştururlar. Kadınlarda, erkeklerden 3 kat daha fazla görülür (Şahin, 2009). Gerçek ya da hayali bir terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çabalar gösterirler. ...

055
Eyvah! Arkadaşım Depresyonda!

Eyvah! Arkadaşım Depresyonda!

Bilindiği gibi depresyon günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından biri; modern dönem vebası da diyebiliriz sanırım. Günümüz Türkiyesinde 37 milyon kutu antidepresan ilaç kullanılıyor ve bunların temelinde genelde ‘depresyon’ çıkıyor. Türkiye’de antidepresan kullanım oranının son beş yılda yüzde 56 oranında arttı ve buna göre her dört kişiden biri depresyonda! Kişinin hayattan zevk ...

056
Ergenlikte Mastürbasyon

Ergenlikte Mastürbasyon

Ergenlik, bireyin vücuduna dikkat etmeye başladığı, nasıl göründüğünü önemsediği, başkalarının gözünde önemli olduğunu bilmek istediği bir dönemdir. Hormon dengesinin değişmesi sonucu görünümü hızla değişen ergenler bu nedenle zamanlarının çoğunu ayna karşısında geçirirler. Onlar da yeni görünümlerini takip etmektedirler.    Mastürbasyon ergenlik döneminde özellikle erkek çocukta en yaygın olan cinsel etkinliktir. Mastürbasyonun ...

057
Peki Neden Bu Kadar Stresliyiz? Ne Yapmalıyız?

Peki Neden Bu Kadar Stresliyiz? Ne Yapmalıyız?

Stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiş durumdadır. Stres günlük sorunlardan, trafikten, iş hayatından, kayıplardan, ayrılık gibi önemli birçok yaşam olaylarından kaynaklanabilir. Mesela hep bir yere yetişme telaşımız vardır. Bu telaş ister istemez kişiyi strese sokup kişiyi öfkeli bir duruma sokmaktadır. O beni niye aramadı, trafikte neden bana yol vermedi, neden ...

058
İyi Evlilik - Kötü Evlilik (!)

İyi Evlilik - Kötü Evlilik (!)

Evlilik insan yaşamının kalitesine dair bir barometre gibidir. Yaşamınızın kalitesi evliliğinize bakarak anlaşılabilir. Ve bu paralelde iyi bir evlilik kişinin ruhsal sağlığını koruması için mükemmel bir araçtır. Kişinin ruhsal dalgalanmalarına karşı liman, kişinin kendisini tanıması adına bir ayna, hayatın içinde kaybolduğunda rotasını bildiren deniz feneri, hayatının habersizce gelen ruhsal travmalarına ...

059
Okul Fobisi (Korkusu)

Okul Fobisi (Korkusu)

ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU-FOBİSİ Bazı çocuklar okula başlamadan önce çok istekli olsalar da okul zamanı geldiğinde bu istekleri kalmaz;okulda ilk gün korkusu yaşar ve okula gitmek istemezler. OKUL KORKUSU-FOBİSİ NEDİR? Çocukda okulda oluşan yoğun sıkıntı ve huzursuzluk sebebiyle okula gitmekten kaçınma ve okulda yalnız kalamama ile süren duruma okul korkusu (okul fobisi) adı verilmektedir. ...

060
Çocuklarda Alt Islatma Nedir?

Çocuklarda Alt Islatma Nedir?

ÇOCUKLARDA  ALT ISLATMA NEDİR? Çocuklardaki davranış problemlerinden en sık rastlananı olan “alt ıslatma (enuresis)” ; çocuğun idrar kontrolünü kazandığı süreçten sonra altını ıslatmaya devam etmesi ile tanımlanmaktadır. Alt ıslatma sorunu genel olarak bakıldığında sık rastlanılan bir durumdur. Alt ıslatma durumunun büyük çoğunluğu gece meydana gelmektedir. Alt ıslatma iki şekilde görülmektedir. “Birincil Enuresis” ve İkincil ...

061
Çocuklara Oyuncak Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Çocuklara Oyuncak Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

ÇOCUKLARA OYUNCAK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? Her oyun farklı gelişim alanlarına destekte bulunmaktadır. Hal böyle olunca, oyuncak seçerken çocuğun bulunduğu gelişim alanı dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Çünkü çocuk; Bilişsel, duygusal, fiziksel ve psikolojik alanları ile bir bütündür. Seçilen oyuncağın; çocuğun var olan potansiyelini geliştirmesi konusunda fayda sağlaması gereklidir. Oyuncakların pahalı veya çok ...

062
İlişkileri Bitiren ‘Mahşerin Dört Atlısı’

İlişkileri Bitiren ‘Mahşerin Dört Atlısı’

Evlilik ve boşanma araştırmalarının duayenleri Dr. John ve Julie Gottman 3.000’ den fazla çiftle çalışarak kadın erkek ilişkilerini nelerin bitirdiğini saptamışlardır. Gottman kendisine danışan olarak gelen çiftleri gözlemler; terapi boyunca kendine özgü bir metodoloji uygular ve çiftlerin ilk beş yıl içinde evliliklerini sürdüreceklerini ya da boşanacaklarını tahmin eder. Bu tahmini ...

063
Anaokulu - Altın Çağ - Eğitiminin Önemi

Anaokulu - Altın Çağ - Eğitiminin Önemi

Çocukların öğrenme gereksinimlerini karşılarken en önemli husus çocuğun kendisidir. Çocuğa öğretilecek hiçbir şey çocuğun kendisinden önemli olamaz. Çocuğun öncelikle duygusal gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Çocuğun keyif alması, eğlenmesi, mutlu olması çok önemli ve gereklidir. Duygusal emniyetin sağlanmadığı ortamda hiçbir öğretim yöntemi başarılı olamaz. Bu nedenle anaokulu öğretmenlerinin ve anne babaların önemle üzerinde ...

064
Sürekli Kontrol Eden Patronunuz mu Var?

Sürekli Kontrol Eden Patronunuz mu Var?

Bu bozukluğun en öne çıkan özelliği, düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişiler arası ilişkilerde kontrollü olma gereksinimidir. Bundan dolayı esnek olamazlar ve verimlilikleri önemli ölçüde düşer. Genel popülasyonda %1, psikiyatri kliniklerinde %3-10 oranında rastlanır (Şahin, 2009). Yapılan etkinliğin asıl amacını unutturacak derecede ayrıntılar, kurallar, listeler, sıralama, organize etme ya da program yapma ...

065
Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Mutluluk, eşlerin birbirine karşılıklı saygısıyla var olabilir. Evliliğinizi eşinizle karşılıklı bir mücadele ortamına dönüştürmeyin. ’Ben’ yerine ’biz’ düşüncesini yerleştirin. Mutluluğunuz kötü huylara kurban gitmesin. Mutlu olmak isteyen eşler, şu yedi "M"ye dikkat etmelidir. 1. Mutlu olmayı isteyin Bazen insan eşinde aradığını bulamaz. Hayal kırıklığına uğrar. Mutlu olamayacağı kanaatine varır. Böyle durumlarda hemen yelkenleri ...

066
Okulda Akran Zorbalığına Dikkat!!!

Okulda Akran Zorbalığına Dikkat!!!

Dünya genelinde problem olan Okulda Akran Zorbalığı ülkemizde de son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan konuların başında gelmektedir. Saldırganlığın bir türü olan zorba davranışlar okul çağı çocuk ve gençlerin arasında oldukça yaygın bir biçimde görülmektedir.  Araştırmalar, okullarda öğrencilerin neredeyse yarısının zorba davranışlara maruz kaldığını ve bu zorba davranışların çocuk ve gençlerin ...

067
Çocukça Şeyler 1 (0-6 Yaş)

Çocukça Şeyler 1 (0-6 Yaş)

0-6 Yaş  Grubu Çocuklarda Psikososyal Gelişim Özellikleri Anne - babalara yönelik olarak verdiğim seminerlerde sıklıkla katılımcılardan kendilerini son bir ay içerisinde üzen, öfkelendiren ya da sıkıntıda hissettiren bir olayı hatırlamalarını isterim.  Katılımcılar eğer yaşanan olay travmatik öğeler içermiyorsa  (ani hastalıklar, kayıplar, boşanma vb. ), genellikle söz ettikleri duruma ilişkin olumsuz hislerinin ...

068
Çocukça Şeyler 2 (7-12 Yaş - Okul Çağı)

Çocukça Şeyler 2 (7-12 Yaş - Okul Çağı)

7-12 Yaş  Grubu Çocukların Gelişimsel Özellikleri Çocukça Şeyler 1 yazımda çocuğun psiko-sosyal gelişim sürecini Erik Erikson’un kuramı temelinde özetleyerek;   yaşamın ilk altı yılında kazanılan temel güven, özerklik ve girişimcilik duygusunun okul yaşantısına duygusal ve sosyal olarak hazır bulunmayı kolaylaştırdığını vurgulamıştım. Buarada her çocuğun kendine özgü olduğunu, gelişim kuramlarında sözü edilen ...

069
Yaşam Ve Farkındalık

Yaşam Ve Farkındalık

Artık günlük yaşamımızda sıkça duymaya başladığımız “farkındalık” terimi ne anlama geliyor? Yaşıyorsak zaten farkında olmamız gerekmiyor mu? Aklımız, zihnimiz yerinde. O halde aynı zamanda da her şeyin farkındayız demektir. Acaba öyle mi? Bazen yatağa yattığınızda düşüncelerinizle boğuşmaya başlarsınız. İstersiniz ki, bir an önce bu düşünceler durulsun ve siz de uyuyabilesiniz. Ama, siz düşünmemeye ...

070
Yeni Evlilerin Yaptığı 6 Hata

Yeni Evlilerin Yaptığı 6 Hata

Evliliğin ilk zamanları ve balayı geçtikten sonra sorunlar çıkmaya başlıyor. İşte para, arkadaşlar, programlar konusunda çiftlerin düşmemeleri gereken hatalar... 1 - Para Para Para... Yeni evli çiftler için önemli bir konu. Üzerinde anlaşılamadığında boşanmalara neden olur. Eğer birkaç yıl içinde ev almak istiyorsanız para daha çok önem kazanır. Parayı değerlendirme ve birikim ...

071
Geleceğin Ebeveynleri, Günümüzün Çocukları

Geleceğin Ebeveynleri, Günümüzün Çocukları

Günümüz koşullarında çocuk yetiştirmenin çok da kolay olmadığı, hatta epey zorlaştığı söylenebilir.  Aile büyükleriyle birlikte oturma devri çoktan kapandı ve “çekirdek aile” dediğimiz yapılar çoğu kez de doğdukları şehirlerden uzakta çocuk büyütmeye çalışıyor. Peki neler  oluyor bu süreçte? Anne babalar çoğu zaman endişeli, çocuklarımızı kreşe verelim mi, vermeyelim mi? “Ama ...

072
Öfke Gelince Akıl Gider

Öfke Gelince Akıl Gider

"Öfke ile beraber akıl da uçar gider" demiş E. Lessing. Öfkenizi ister dışa dönük yaşayın, isterseniz içinize atın sonuçta ya kendinize, ya da karşınızdakilere zarar verebilirsiniz. Oysa öfkenize hakim olmak elinizde... ÖFKE YÖNETİMİ Öfke çok güçlü bir duygudur ve hepimiz öfkeleniriz. Tıpkı diğer tüm duygularımız gibi öfke de normal bir duygudur ancak ...

073
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’deAnksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan bir hastalıktır. Obsesif kompulsif bozukluk, istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, benliğe yabancı ve yineleyici özellikte sürekli düşünceler, dürtüler (impulslar) veya düşlemler ...

074
İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

Pek çok anne, çocuğunun gerektiği gibi beslenemediğini düşünür. Bunların bir kısmı, sadece kuruntudan ibaret olmakla birlikte; bir kısmının da gerçeklik payı vardır. Öncelikle emin olmanız gerekiyor, yani çocuğunuz, gerçekten iştahsız ve yeteri kadar beslenemiyor mu? Emin olduktan sonra ise çözüm arayışına gitmek konusunda size çok iş düşüyor. İştahsız çocuklara yemek yedirmenin ...

075
Yarıyıl Anne-Babalarına Mesaj Var!

Yarıyıl Anne-Babalarına Mesaj Var!

Yarıyıl Anne-Babalarına Mesaj Var! Yeni bir eğitim-öğretim yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Birinci dönem karnesi çocuğun başarını temsil eden bir sonuç değil; sizlere ve çocuğunuza geriye dönük bir değerlendirme  şansı veren, bu doğrultuda  alınacak önlemlerle başarıya  yön veren bir fırsattır da… Lütfen çocuğunuzun karnesini bu bağlamda değerlendiriniz. UNUTULMAMALIDIR Kİ; Başarı da başarısızlık da ...

076
Yarıyıl Öğrencilerine Mesaj Var!

Yarıyıl Öğrencilerine Mesaj Var!

Yarıyıl Öğrencilerine Mesaj Var! Sevgili öğrenciler; yeni bir eğitim-öğretim yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Sizlere  önerimiz hem tatil sürecinde iyi dinlemeniz hem de kendinizi tarafsız bir şekilde değerlendirmenizdir Bunu nasıl yapacağınız konusunda sizlere yardımcı olacak bir liste hazırladık. Umarız yararlı olur.. Aşağıda yer verdiğimiz bu listede yer alan soruları 1 ve 10 ...

077
Evde Karne Krizi Yaşanmaması İçin Ebeveyn Tutumları

Evde Karne Krizi Yaşanmaması İçin Ebeveyn Tutumları

Evde Karne Krizi Yaşanmaması İçin Ebeveyn Tutumları Neler Olmalı? Sevgili anne ve babalar 2015-2016 Eğitim-öğretim yılının ilk dönemini çocuğunuz ile birlikte bitirmiş bulunmaktasınız. Evet,  belki de bu ilk dönem hem sizin hem de çocuğunuz için zorlu ve çetin geçmiş olabilir. Ödevler, sınavlar derken heyecanla beklenen yarıyıl tatili gelmiş ve çocuğunuz çabalarının ...

078
Aşk ve Eş Seçimi

Aşk ve Eş Seçimi

Psikolog şapkamı çıkarttığımda aşk hakkında daha romantik yazabilirim. Kahramanlardan, külkedilerinden bahsedebilirim. Ama bu yazımda bir psikolog gözüyle aşkı değerlendirmek istiyorum izninizle. Aşık olmak ingilizceden çevirdiğimizde ‘aşka düşmek’ olarak çevrilebilir. Bakıldığında doğrudur da, düşmek pasif bir eylemdir ve aşk kaçınılmaz olana teslim olmaktır. Aşkı arayan pek çok kişi daha aşık olma aşamasında ...

079
Evde Hangi Dili Konuştuğunuz Çocuğunuzun Başarısını Etkiler!

Evde Hangi Dili Konuştuğunuz Çocuğunuzun Başarısını Etkiler!

Geçtiğimiz ay Lütfi Kırdar 'da düzenlenen Anne-Çocuk fuarına katıldım bir dostumuzun standında. Benim için çok heyecan verici bir katılımdı zira daha önce sadece anne-baba adaylarının ve anne-babaların ilgi gösterdiği bir ortamda bulunmamıştım. Fuarda en çok dikkatimi çeken şu oldu: Ebeveynler çocuklarının gerek kişisel gerek akademik eğitimleriyle ilgili gerçekten çok endişeliler. ...

080
Zamanda ki Mutluluk

Zamanda ki Mutluluk

Bu ay yazımda biz insanoğlunun en değerli hazinesi, sermayesi olan “zaman” kavramından bahsetmek istiyorum. İnsanları şöyle bir gözlemlediğimde, ya da bana gelen danışanlarımın paylaşımlar sırasında aktardıklarından çıkardığım sonuç şu ki; biz insanlar zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz, ama zamanımızı nasıl geçireceğimiz ya da zamanımızı nasıl harcayacağımız üzerine ciddi endişeler yaşayıp, bazen soluğu ...

081
Çocuk ve Gençlerde Alt Islatma (Enürezis)

Çocuk ve Gençlerde Alt Islatma (Enürezis)

Alt ıslatma (enürezis) istemsiz ve uygunsuz idrar kaçırma olarak tanımlanır. Gece olduğunda “nokturnal enürezis”, gündüz olduğnda “dı̇ürnal enüresı̇z” adını alır. Bazı çocuklarda tuvalet alışkanlığının hiç kazanılamaması şeklinde olabilir. Kimi durumlarda ise tuvalet alışkanlığını kazanan çocuk tekrar altını ıslatmaya başlayabilir. Genellikle gündüz idrar kontrolü 2 yaşında, gece idrar kontrolü ise 3-5 ...

082
İnsanın Belirsizliği ve İnsan Olma Sorunu

İnsanın Belirsizliği ve İnsan Olma Sorunu

İnsan; tarih boyunca hakkında yargılamalar ve tanımlamalar yapılan, tüm felsefi akımlar, ideolojiler ve hatta sanat anlayışları tarafından bir kalıba sokulmaya çalışılan, tanım yapabilme eyleminin öznesi olan bir varlıktır. İnsan hakkında yapılan her tanım çabası, onu nesnelliğin kollarına iter ki insan, yalnızca nesnellik ile açıklanamayacak bir varlıktır. Başkalarının benim hakkımda yaptığı ...

083
Doğumdan Ölüme Değişmeyen İhtiyaçlarımız

Doğumdan Ölüme Değişmeyen İhtiyaçlarımız

Amerikalı Psikoterapist Richard Earskine, bir grup psikoterapist ile birlikte danışanların terapide en çok dile getirdikleri ihtiyaçları incelediklerini ve bu ihtiyaçları 8 kategori altında topladıklarını anlattı. Bu liste, çocukların da yetişkinlerin de gelişim yolculuğunda ihtiyaç duyduğu şeylerden oluşmuş ve ölüm döşeğinde olan kişiler tarafından bile aynı ihtiyaçlar ifade edilmiş. Arkadaşlarınızla, ailenizle ve ...

084
Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

2011-2012 eğitim öğretim yılı içinde ilk kez ülkemizde uygulanan 4+4+4 sistemi,  66 ayı dolduran çocukların birinci sınıf olmasını zorunlu kıldı. 60 ve 66 aylık öğrenciler de velilerinin isteğine bağlı olarak birinci sınıfa alınması kararı verildi.  Bu sistem sonucu öğrencilerimiz tüm yıl boyunca duygusal, sosyal, öz bakım ve akademik açıdan birinci ...

085
Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, günlük yaşamımızda çok sık duyduğumuz ve çok sık kullanılan kavramlardan birisidir. Mükemmeliyetçilik, kişinin kendisi ile ilgili aşırı beklentileri olması, bu beklentileri gerçekleştirememesi ile ilgili kaygı hissetmesi ve kendini eleştirmesidir. Mükemmeliyetçi kişiler başarılı olmak ister. Başarılarını görmek yerine kendilerini başarısız olarak görme eğilimindedir. Hatalarına odaklanır. Olumsuz duygular hisseder. Kişinin yüksek beklentileri ...

086
Çocuklar İçin Rutinlerin Önemi

Çocuklar İçin Rutinlerin Önemi

Çocuklar İçin Rutinlerin Önemi Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren farkında olmadan rutinleri hayatlarına sokarlar. Beslenirler, gazları çıkarılır, bezleri değişir ve uyurlar. Zaman geçtikçe ve çocuklar büyüdükçe farkındalıkları artar ve işler rutinden çıkıp onların isteğine göre değişkenlik gösterebilir eğer anne-babalar rutinleri devam ettirmezse. Peki rutinler neden çocuklar için bu kadar önemlidir? Çocuklar ne ...

087
Çocukların Oyuncak Seçimi ve Oyunun Önemi

Çocukların Oyuncak Seçimi ve Oyunun Önemi

Çocukların Oyuncak Seçimi ve Oyununun Önemi Oyun; Çevresini tanımasına ve anlamasına, etrafında olup bitenlere uyumun sürdürülmesine ve bir olabileceklerin yardımcı olan bir etkinliktir. Oyun; Gerçeğin aksiyonla ve eylemle yeniden keşfedilmesidir.   Oyuncakları sayesinde çocuklar; *Kendilerini daha iyi ifade edebilirler. *Hayattaki farklı sosyal roller (anne, baba, öğretmen vb.) deneyimleri. *Gerçek hayal arasında köprüler kurarlar *Empatik olmayı öğrenirler. *Oto-kontrolde ...

088
Bağımlılıkta Ailenin İletişimi

Bağımlılıkta Ailenin İletişimi

Bağımlılıkta Ailenin İletişimi İki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişine iletişim denmektedir. Kısacası kişilerin birbirlerini anlaması olarak adlandırabiliriz. Bağımlılığı bir aile hastalığı olarak adlandırdığımız için de ailenin bağımlı bireyle iletişimi çok önemlidir. Öncelikle eğer madde bağımlılığı ve alkol bağımlılığı söz konusu ise alkol ve ...

089
Bağımlılıkta Hazzın Rolü

Bağımlılıkta Hazzın Rolü

Bağımlılıkta Hazzın Rolü Bağımlılık, bir insanın madde kullanımına dahil olduğu veya ödüllendirici etkilerin zararlı sonuçlara rağmen davranışı tekrar tekrar takip etmek için zorlayıcı bir teşvik sağladığı bir davranışta bulunmasıdır.  Bağımlılıkta hazzın rolünden bahsedecek olursak, kişinin beyninde doğal olarak üretilen haz yeterli seviyede iken dışarıdan haz alındığında beyin buna karşılık olarak ...

090
Yakın İlişkilerimde Kusurlu Muyum?

Yakın İlişkilerimde Kusurlu Muyum?

“Hiç kimse beni partner olarak seçmeyecek.’’ “Beni seçmeleri için hiçbir neden yok.” “Benim nasıl bir insan olduğumu anlayınca beni bırakacaklar” gibi düşünceler aklınızdan geçiyorsa ve ilişkilerinizin bu düşüncelerin gölgesinde kaldığını fark ettiyseniz değersizim inancınızla ilgili bir değerlendirme yapmanız etkili olacaktır. Bu değerlendirmeyi yapmak için önce şema kavramından bahsetmek etkili olacaktır. ...

091
Çocukluk Döneminde Korkular

Çocukluk Döneminde Korkular

Korkular, üzüntü mutluluk ve heyecan gibi olağan ve doğal bir duygudur. Görünen ya da görünmeyen herhangi bir tehlike durumunda tüm canlıların doğal bir kendini koruma mekanizması sağlamaktadır. Korku, içinde bulunulan tehlikeli duruma uygun tepki verilmesini sağlar. Korkuların başlangıcı çok erken yaşlardan itibaren ortaya çıkmaktadır. Çocukluk korkularının büyük bir kısmı gelişim ...

092
Eyvah Sınavlar Başladı

Eyvah Sınavlar Başladı

Çocuğunuz sınava hazırlanırken siz de sanki kendiniz sınava girecekmiş gibi kaygı hissediyor musunuz? Hatta bazen ondan bile daha kaygılı buluyor musunuz kendinizi? Eğer öyleyse sınav sürecinde çocuğunuza nasıl destek olabileceğinize bakmak faydalı olacaktır. Öncelikle ebeveyn olarak kendi kaygınızın farkına varmanız gerekir. Çocuğunuzun geleceğine dair endişelerinizin olması çok normal fakat bu ...

093
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi Nasıl Verilmelidir?

Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi Nasıl Verilmelidir?

Mahremiyet eğitimi, cinsel kimlik gelişimi ile çocuğun, kendisinin ve diğer insanların kişisel alanı olduğunu öğrenmesi, bu alana saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içerir. Mahremiyet eğitimi, ilk olarak evde başlar, okulda desteklenir. Bu eğitimin verilmesi çocuğun ruhsal ve cinsel açıdan korunması adına çok önemlidir. Mahremiyet ...

094
MOXO Dikkat Ölçme Testi Kimlere Uygulanırsa Faydalı Olabilir?

MOXO Dikkat Ölçme Testi Kimlere Uygulanırsa Faydalı Olabilir?

MOXO Testi,   Dikkat Eksikliği, Zamanlama Sorunu, Dürtüsellik ve Hiperaktivitenin Ölçülmesini Sağlar . Bu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Dört Ana Belirtisi Olarak Kabil Edilmektedir. Moxo Testi Eğitimi almış Uzman tarafından Bilgisayar ile yapılan MOXO Dikkat Testi, Görsel ve İşitsel  çeldiricilerden oluşmaktadır. Moxo Dikkat Ölçme Testi Kimlere Hangi Konularda Uygulanabilir? ÇOCUKLARDA; * İstenmesine ve çaba ...

095
Ergenlik Dönemi Gençlerde Ders İsteksizliği

Ergenlik Dönemi Gençlerde Ders İsteksizliği

Ergenlik Dönemi Gençlerde Ders İsteksizliği Ergenlik, gençlerin yaşamında önemli bir dönemdir ve bu dönemde ders çalışmadan çözümler için oldukça yaygın bir sorundur. Ancak ergenlerin ders çalışmaktan kaçınmalarının farklı sebepleri olabilir. Bunlar arasında motivasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı, okul stresi ya da kişisel aksamanın neden olduğu zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Arızaların bu sebeplerini anlamaları ve gençlere ...

Whatsapp Danışma
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım